دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: برای بررسی حادثه آتش سوزی کلینیک سینا هیأت کارشناسی تعیین کرده ایم و جزئیات این حادثه در حال بررسی است.
علی القاصی مهر، دادستان عمومی و انقلاب تهران در گفت وگو با خبرنگار ایلنا در خصوص جزئیات حادثه شب گذشته کلینیک سینا اطهر، اظهار کرد: از آنجایی که بررسی این حادثه یک کار فنی است، هیأت کارشناسی تعیین کرده ایم و جزئیات این حادثه در حال بررسی است. 
وی افزود: در اسرع وقت جزئیات اعلام خواهد شد.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، دادستان تهران پیش از این گفته بود: از همان ابتدای وقوع حادثه دادستانی با همراهی بازپرس و دادسرای جنایی و همکاران قضایی در صحنه حضور یافتند و یک تیم کارشناسی بنا به دستور بازپرسی ماموریت پیدا کرد که ابعاد مختلف این حادثه را سریعا بررسی و اظهار نظر کنند.
وی افزود: کار شناسایی اجساد با حضور دادسرای جنایی تهران آغاز و اجساد به پزشکی قانونی منتقل شدند و تعیین علت فوت در دست بررسی است.
دادستان تهران اضافه کرد: شب گذشته دستورات قضایی لازم برای حفظ و نگهداری صحنه و عدم تردد افراد غیرمرتبط توسط اوامر پلیس صادر شده است و یک تیم کارشناسی بنا به دستور بازپرسی ماموریت پیدا کردند که ابعاد مختلف این حادثه را بررسی و در خصوص علت و چگونگی حادثه سریعا بررسی و اظهار نظر کنند.
القاصی مهر افزود: هویت تمامی اجساد با توجه به اینکه دچار سوختگی نشده بودند و در اثر آلودگی و گرما و دود ناشی از آن دچار خفگی شده بودند، مشخص گردید و مقرر شد که بعد از تعیین علت فوت اجساد به دستور مقام قضایی تحویل بستگان و خانواده های آنان شود.
وی گفت: تحقیقات قضایی شروع شده و این پرونده خارج از نوبت با دقت و سرعت به ...

سرخط اخبار