پلیس امنیت عمومی فاتب تعدادی از اراذل و اوباشی که چند روز پیش در منطقه تهران پارس تهران شرارت کرده بودند را پس از دستگیری در این محله گردادند.
سردار حسین رحیمی با اشاره به برخورد جدی پلیس با اراذل و اوباش، در این رابطه اظهار کرد: یکی از خواسته های مکرر و متعدد مردم از پلیس برخورد قاطع جدی و قانونی با اراذل و اوباش و افرادی است که امنیت عمومی جامعه را دچار خدشه می کنند و رفتار آنها از سر اقدامات مذبوحانه و رفتارهای ناشایستی است که به طور جدی امنیت عمومی جامعه، معابر، خیابانها، کوچه ها و تفرجگاه ها را به چالش می کشند.

سرخط اخبار