بارش های مناسب و پوشش گیاهی غنی سبب افزایش زادآوری انواع وحوش در عرصه محیط زیست شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،مرکز خراسان رضوی،رئیس اداره حفاظت محیط زیست سبزوار گفت:امسال زاد و ولد گونه های جانوری قوچ و میش، کل و بز و آهو در مناطق حفاظت شده شیر احمد و پروند و منطقه شکار ممنوع ریوند سبزوار و داورزن افزایش داشته است.
صادقی افزود: بر مبنای سرشماری پاییزه حیات وحش، افزون بر 3 هزار راس انواع قوچ و میش، کل و بز و آهو در مناطق حفاظت شده و شکار ممنوع سبزوار و داورزن وجود دارند که با زادآوری و دوقلوزایی این تعداد بیشتر می شود.
وی گفت : همزمان با فصل زاد و ولد آهوان و دیگر گونه های جانوری عملیات پایش و بازرسی از مناطق حفاظت شده زیستی در این شهرستان افزایش یافته است.
گونه های جانوری همچون قوچ و میش، کل و بز، آهو و روباه، کاراکال و گربه وحشی، شغال، مار شاخدار، مار جعفری، بزمجه و پرندگانی مانند بالابان، عقاب طلایی، کبک، باقرقره شکم سیاه و زاغ بور از گونه های شاخص جانوری منطقه پروند و شیراحمد سبزواراست.

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار