خوی زمستانی مردم خوزستان با رویش گل نرگس در بهبهان و طنین زیبای آن در کشور بهارانه می شود و طراوت و تازگی را به دل هرعاشقی ارمغان می دهد.مساحت ۳۶۰ هکتاری نرگس زارهتی بهبهان در نوع خود بینظیر است و انواع مختلف آن اعم از شصت پر، پنجه گربه ای، شهلا و مسکین نشان از شمیم مست انگیز آن دارد.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار