دانانیوز: مقدمه: در سال های آینده و با گسترش و پیشرفت هوش مصنوعی، دیگر بزرگی کشورها به وسعت خاک آنها نیست باید از هم اکنون هوشیار باشیم.
به گزارش دانانیوز به نقل از واحد اطلاع رسانی پژوهشکده فناوری های پیشرفته و هوش مصنوعی، در ایران علیرغم غفلتها و بی مهریهای رسمی و غیر رسمی! برخی مدیران و سازمانهای ذیربط نسبت گسترش و پیشرفت هوش مصنوعی، جای خوشحالی است که با پیشگامی و حمایت همه جانبه آقای دکتر محمدعلی مقیسه از اندیشمندان و پژوهشگران صاحب نام که ریاست پژوهشگاه فرهنگ و هنر را نیز برعهده دارند و در پی تلاشهای ارزشمند آقای دکتر بهروز نقویان برای اولین بار پژوهشکده فناوری های پیشرفته و هوش مصنوعی زیر نظر پژوهشگاه فرهنگ و هنر به منظور پژوهش و نحوه عملی سازی فناوری های های پیشرفته و هوش مصنوعی در سطح جهانی و کشوری و با مدیریت دکتر بهروز نقویان با گروهای پژوهشی زیر تشکیل شده است:
گروه پژوهشی تجاری سازی فناوری و اقتصاد
گروه پژوهشی توسعه ارتباطات و همکاری های بین الملل
گروه پژوهشی مطالعات کاربردی هوش مصنوعی و فناوری های پیشرفته
گروه پژوهشی مطالعات آینده نگاری علوم و تلفیق فناوری های پیشرفته
اکنون نظر به اهمیت و ضرورت فرهگسازی و تلاش در جهت شناسایی، معرفی، رشد و توسعه مباحث کاربردی حوزه های هوشمندسازی، فناوری های پیشرفته و هوش مصنوعی، پژوهشکده فناوری های پیشرفته و هوش مصنوعی وابسته به پژوهشگاه فرهنگ و هنر در جهت اجرای اهداف بلند خود در نطر دارد تا با استفاده از منابع معتبر علمی، پزوهشی، آموزشی فعال در فناوریهای پیشرفته ، هوشمندسازی و هوش مصنوعی ” لغت نامه و واژه شناسی هوش مصنوعی ” را تهیه و بعنوان منبعی ارزشمند و کاربردی در اختیار ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار