همایش افتتاحیه رسمی طرح مهارت و درآمد دانشجویی (مدد) از سوی بنیاد خیرین حامی دانشگاه خوارزمی، در سالن ابوریحان بیرونی دانشگاه خوارزمی تهران، با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار شد.
به گزارش خبرنگار حوزه دانشگاه کافه دانش٬ همایش افتتاحیه رسمی طرح مهارت و درآمد دانشجویی (مدد) از سوی بنیاد خیرین حامی دانشگاه خوارزمی، با حضور اعضای هیئت رئیسه دانشگاه، بنیاد خیرین حامی دانشگاه، اتحادیه های صنفی، اساتید شبکه ارتباطی طرح مدد، اصحاب رسانه و دانشجویان در سالن ابوریحان بیرونی دانشگاه خوارزمی تهران، با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار شد.
در این مراسم مصطفی قلم چی، مجری طرح مدد به معرفی کامل این طرح و مفاد تفاهم نامه همکاری بین بنیاد خیرین و دانشگاه خوارزمی پرداخت و از رییس دانشگاه درخواست کرد امکان ایجاد شبکه ارتباط مجازی با کلیه دانشجویان را در قالب این طرح فراهم آورد.
در ادامه رضا حبیبی، رییس هیئت مدیره بنیاد خیرین دانشگاه خوارزمی با اشاره به اهمیت و ضرورت طرح مدد، اهداف این طرح را تشریح کرد و به موضوع حمایت از صندوق توانمند سازی طرح مدد توسط خیرین پرداخت و مصطفی قلم چی را به عنوان نماینده بنیاد در این طرح معرفی کرد.
در این مراسم زهره ناعمی یکی از اساتید شبکه ارتباطی طرح مدد و عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی (گروه زبان و ادبیات عرب ) از طریق ارتباط مجازی، درباره لزوم توجه به دانشجویان فراری از کلاس درس و نیز اهمیت عاطفی طرح مدد و ایجاد انگیزه در دانشجویان در زمینه مهارت آموزی و کسب و کار، به ارائه نظرات خود پرداخت.
در ادامه مراسم، احمد زنگانه، معاون دانشجویی دانشگاه خوارزمی به بیان نکاتی درباره رسالت معلمی و ارتباط ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار