خط تولید صافی های دیالیز در شرکت سها پس از وقفه ای یکساله، با تسهیلات رونق تولید و توان مهندسان ایرانی مجددا احیا شد.
سرخط اخبار