دبیرخانۀ هفدهمین جشنوارۀ سراسری تئاتر مقاومت، فراخوان هفتمین سمینار پژوهشی تئاتر مقاومت را منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی جشنوارۀ سراسری تئاتر مقاومت، این فراخوان با هدف مطالعه و بررسی ادبیات نمایشی تئاتر مقاومت، مطالعۀ تئاتر مقاومت از منظرهای گوناگون و بررسی راهکارهای دستیابی به مسیر درست و اصولی برای ادامۀ حیات تئاتر مقاومت با محور های مختلف منتشر شد.
علاقمندان می توانند تا تاریخ 10 مرداد ماه، چکیدۀ آثار خود را به دبیرخانه و به نشانی rtfestival.ir ارسال کنند. این سمینار پژوهشی همزمان با هفدهمین جشنوارۀ سراسری تئاتر مقاومت، به همت انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس بنیاد فرهنگی روایت فتح و با دبیری حمید نیلی، در پاییز 99 برگزار خواهد شد.
متن فراخوان به شرح ذیل است: «هفتمین سمینار پژوهشی تئاتر مقاومت» همزمان با برگزاری هفدهمین جشنواره سراسری تئاتر مقاومت، به پاس ارج نهادن به تلاش پژوهشگران ارجمند کشور و نیاز مبرم این رویداد و گفتمان (تئاتر مقاومت) به پژوهش و تحقیق مستمر، به شرح ذیل برگزار می شود.
اهداف سمینار: مطالعه و بررسی ادبیات نمایشی مقاومت، مطالعۀ تئاتر مقاومت از منظرهای مختلف در ادوار گذشته و دستیابی به مسیر درست و اصولی برای ادامۀ حیات تئاتر مقاومت.
محورهای سمینار: الف) بررسی گسترۀ مقاومت در ادبیات نمایشی ایران، ب) مطالعات مستندنگاری تئاتر مقاومت در ایران، ج) رابطۀ نهاد تئاتر و انقلاب و تأثیر این دو بر هم، د) مطالعۀ بینارشته ای ادبیات نمایشی مقاومت، ه) مطالعۀ مفهوم مقاومت در ادبیات نمایشی جهان، و) بررسی تطبیقی ادبیات نمایشی ایران و جهان با تمرکز بر مضمون مقاومت، ز) تأثیر جشنواره های تئاتری بر جریان سازی تئاتر مقاومت، ح) گسترۀ توجه جشنواره ها به موضوع و مفهوم مقاومت، ط) ضرورت بازنگری در ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
عناوین مهم خبری