مدیر کل بهزیستی استان کرمانشاه گفت : ۴۳ هزار محلول تحت پوشش در استان داریم که بیشترین آمار مربوط به معلولیت جسمی و حرکتی است.

به گزارش از ، فرحنار محمدی مدیر کل بهزیستی استان کرمانشاه در تعریف معلولیت، گفت : معلول کسی است که از نظر ذهنی و جسمی کم توان است و معمولا این نقص و فقدان عملکرد در کارایی و عملکردش تاثیر می گذارد.
او به تقسیم بندی معلولیت ها به ذهنی، جسمی حرکتی، اعصاب روان و حسی شامل بینایی و شنوایی اشاره کرد و گفت : ۴۳ هزار محلول تحت پوشش در استان داریم که بیشترین آمار مربوط به معلولیت جسمی و حرکتی است.
مدیر کل بهزیستی استان کرمانشاه با تأکید به توجه ویژه به معلولان، افزود: معلولان به ترهم نیاز ندارند، بلکه باید با شناسایی استعداد های آن ها در راستای شکوفایی استعداد کمک و حمایت شوند.
او افزود: در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی قانون حمایت از حقوق معلولان در تاریخ ۲۰ اسفندماه ۹۶ تصویب شد و در تاریخ ۲۲ فروردین ماه ۹۷ به تایید شورای نگهبان رسید که در ۳۴ ماده و ۲۹ تبصره آمده و ۹ فصل متفاوت دارد که تمامی نیازمندی های یک فرد معلول در زمینه اشتغال، مسکن، بهداشت و ... در آن دیده شده است.
محمدی ادامه داد: ان شاءالله روزی برسد تمام مسئولان دست به دست هم بدهند تا بند بند این قانون حمایت از معلولان اجرا شود و جامعه مطلوب برای معلولان داشته باشیم.
او افزود: دسترس پذیری و برداشتن موانع از سر راه محیط یکی از وظایف است، چون که باید معلولان هم از تمام امکانات حوزه شهری برخوردار باشد و مناسب سازی در ارزیابی عملکرد برای دستگاه ها محسوب می شود که باید از اعتبارات خود دستگاه استفاده شود، این پیگیری ها را انجام می دهیم.
محمدی در رابطه با پرداخت مستمری و کمک معیشتی به مددجویان بهزیستی، گفت: بحث پرداخت کمک هزینه ها و مستمری ها کشوری است و در این زمینه استان ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار