نورانی کن چشم های دل های مان را، تا دیدگان دل، پرده های نور را بدرد و جان هایمان آویخته گردد. قرائت فرازی از مناجات شعبانیه از زبان امام خمینی (ره) را ببینید.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار