همزمان با ایام سالگرد درگذشت ریاست فقید مجمع تشخیص، بنیاد تاریخ پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی منتشر کرد.

- اخبار فرهنگی -
به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم ، همزمان با سالگرد درگذشت رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام، بنیاد تاریخ پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی کتاب "روایت های ناروا" در نقد خاطرات سیاسی مرحوم هاشمی رفسنجانی را منتشر کرد.
راه های پیشرفت برای جوامع و ملت ها باز است؛ اگر از شکست ها و پیروزی ها عبرت بگیرند و در یک کلمه؛ برای حافظه تاریخی خود اهمیت قائل شوند. عوامل مختلفی در شکل گیری این حافظه مؤثر است که خاطره نگاری رجال سیاسی یکی از مهم ترین آنها است. اما مسئله اساسی اینجا است که رجال سیاسی معمولاً بر اساس حب و بغض های شخصی و یا جناحی خاطرات خود را ثبت و تلاش می کنند در پیروزی ها خود را شخصیتی محوری جلوه دهند و نقش منفی خود را در شکست ها مخفی کنند. همین ویژگی کار را برای تاریخ نگاران متعهد و متولیان ثبت صادقانه تاریخ سخت می کند و باعث می شود خوانش انتقادی خاطرات منتشر شده به عنوان بستر علمی جدّی مورد نظر تاریخ پژوهان قرار گیرد.
در میان شخصیت های مختلفی که در تاریخ انقلاب اسلامی نقش داشتند، نام مرحوم هاشمی رفسنجانی مطرح است؛ کسی که با آغاز نهضت امام خمینی، در میدان مبارزات سیاسی وارد شد و به زودی خود را به رأس هرم مبارزاتی نزدیک کرد و تقریبا تا چهار دهه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، همواره در مسئولیت های سیاسی عالی قرار داشت.
روایت ها و خاطرات مرحوم اکبر هاشمی رفسنجانی به خاطر جایگاه سیاسی وی و حضور در صحنه های مختلف برای همه تاریخ پژوهان انقلاب اسلامی از اهمیت بالایی برخوردار است و دقیقاً به همین دلیل؛ اگر عمداً یا سهواً «روایت های ناروا» در این خاطرات وارد شده باشد، اثر تخریبی آن در مخدوش سازی حافظه تاریخی ...

سرخط اخبار