پس از ابتلای ولیعهد انگلیس به کرونا کاخ سلطنتی انگلیس ضد عفونی شد.
عناوین مهم خبری