ایرنا - خرم آباد - اصغر جوان ۲۸ ساله ای است که در ۲۰ سالگی به علت تصادفی شدید از ناحیه سر و مغز به شدت آسیب دید، به طوریکه توانایی انجام بسیاری از کارها را ندارد.وی به همراه مادر خود در روستای «بزنوید ذلقی شرقی» بخش بشارت شهرستان الیگودرز استان لرستان زندگی می کند.اصغر به همراه مادرش بارها برای درمان به تهران آمد ولی پزشکان معالج وی جواب روشن و معینی برای سلامتی او ارائه ندادند. بیشتر روستاهای بخش بشارت جاده های سخت و نامناسبی دارند و مادر اصغر باید هر روز برای تهیه هیزم و آب آشامیدنی از این جاده های سخت عبور کند. البته علیرغم تمامی مشکلات اصغر هر کاری برای کمک به مادر پیر و سالخورده اش انجام می دهد.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار