اختصاصی / به گزارش خبر راست، رزمایش بزرگ و سراسری «دفاع بیولوژیک و عملیات پاکسازی شهدای مدافع سلامت» امروز در شهر رشت برگزار شد.

اختصاصی / به گزارش خبر راست، رزمایش بزرگ و سراسری «دفاع بیولوژیک و عملیات پاکسازی شهدای مدافع سلامت» امروز در شهر رشت برگزار شد.
شماره خبر 59364 - 2020/03/25

سرخط اخبار