نحوه تهاتر بدهی های دولت، اشخاص غیر دولتی و بانک ها

بنکر چهارشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۲
بانک مرکزی نحوه تسویه و تهاتر بدهی های دولت به اشخاص غیردولتی با بدهی اشخاص یادشده به دولت یا بانک ها موضوع بند «و» تبصره (۵) قانون بودجه سال ۹۸ را ابلاغ کرد.

به گزارش بنکر ( Banker )، بر این اساس در صورت صدور اسناد تسویه خزانه، کلیه جریمه های تاخیر شامل مابه التفاوت نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین و نرخ سود مندرج در قرارداد تسهیلات اعطایی و سود مرکب اعمال شده متناسب با مبلغ تسویه شده بخشیده می شود.
همچنین بانک ها می توانند با رعایت ترتیبات مقرر ، پس از تایید بانک مرکزی نسبت به انتقال مطالبات به نفع بانک دیگر اقدام کنند.

سرخط اخبار