وجود جن در خانه یا بودن اجنه ساکن در منزل، چه از نوع مسلمان و چه غیر مسلمان آن به ضرر ما تمام می شود. چون باعث آزار اعضای خانواده شده و زندگی را به نوعی مختل می کنند.
تاکنون هیچ تحقیق مستدل علمی و هیچ سندی در مورد جن در نشریات علمی چاپ نشده است. عکس هایی با نام های متفاوت از جن در اینترنت و پخش شده اند که واقعی بودن آن مشخص نیست.
هر از چندگاهی داستا هایی را در خصوص جن ها می شنویم و تصاویری از یک فرد جن زده می بینیم که در آن لحظه ترس تمام وجودمان را فرا می گیرد، اما در علم پزشکی این موضوع به هیچ عنوان تأیید نمی شود و دلیل اصلی رفتار های یک فرد جن زده بیماری ها اختلالات روانی اسکیزوفرنی  یا شیزوفرنی عنوان می شود.
هفتاد و دومین سوره قرآن به نام آن (الجن) نامگذاری شده است و این کتاب مقدس وجود این موجود را تایید کرده است.
ویژگی های جن در قرآن
جن موجودی است که از آتش آفریده شده، بر خلاف انسان که از خاک آفریده شده است.
دارای علم، ادراک، تشخیص حق از باطل و قدرت منطق و استدلال اند.
دارای تکلیف و مسئولیت اند.
گروهی از آن ها مؤمن و صالح و گروهی کافرند.
دارای حشر و نشر و معادند.
قدرت نفوذ در آسمان ها و خبرگیری و استراق سمع داشتند و بعداً منع شدند.
با بعضی از انسان ها ارتباط برقرار می کردند و با آگاهی محدودی که نسبت به بعضی از اسرار نهایی داشتند، به اغوای انسان ها می پرداختند.
میان آن ها افرادی یافت می شوند که از قدرت زیادی برخوردارند، همان گونه که میان انسان ها چنین است.
قدرت بر انجام بعضی از کار های مورد نیاز انسان را دارند.
خلقت آن ها روی زمین قبل از خلقت انسان ها بوده است.
در چه صورتی جن ها مزاحم انسان می شوند؟
درباره ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار