ایسنا/خراسان رضوی رئیس اداره شوراهای حل اختلاف خراسان رضوی گفت: شوراهای حل اختلاف به عنوان بازوی دادگستری در زمینه صلح و کاهش آمار ورودی پرونده های قضایی به دادگاه ها عمل کرده است.

محمود رفسنجانی، امروز در نشست خبری با اشاره به عملکرد شورای های حل اختلاف در دوره های گذشته که در دادگستری استان خراسان رضوی برگزار شد، اظهار کرد: شورای حل اختلاف از زمان آغاز تاکنون با همت بسیار مشغول به خدمت رسانی است و به عنوان بازوی دادگستری در زمینه صلح و کاهش آمار ورودی پرونده های قضایی به دادگاه ها عمل کرده است.
وی با اشاره به وضعیت شورا از لحاظ تعداد شعب و اعضای اصلی آن، افزود: در استان خراسان رضوی ۳۳۵ شعبه شورای حل اختلاف وجود دارد که از این تعداد ۱۰۹ شعبه مربوط به مشهد و ۲۲۶ شعبه متعلق به سایر شهرستان ها است. اعضای فعال در این شعبه ها ۱۰۶۱ نفرند که ۳۵۳ نفر در مشهد و ۷۰۸ نفر در شهرستان ها مشغول فعالیت هستند.
رئیس اداره شوراهای حل اختلاف خراسان رضوی بیان کرد: همچنین تعداد نیروهایی که در بخش دفاتر، ستاد و اجرای احکام مشغول فعالیت هستند شامل ۸۴۷نفر است که از این تعداد ۴۵۹ نفر در مشهد و ۳۸۸ نفر در شهرستان ها هستند. در سطح استان ۱۹۰۸ نفر در شعبه های حل اختلاف خدمت رسانی می کنند که ۸۱۲ نفر مربوط به مشهد و ۱۰۹۶ مربوط به سایر شهرستان ها است.
عملکرد شوراها قابل تحسین است
رفسنجانی با اشاره به اینکه در سال ۹۸ آمار عملکرد شورای حل اختلاف را چنین عنوان کرد: تعداد پرونده های وارده ۲۹۴ هزار و۷۲۶ فقره بوده است و ۲۹۳هزار و ۸۰۲ فقره مخدومه داشته ایم. ۵۱ هزار و ۹۵۸ پرونده منتهی به صلح شده است.
وی در خصوص آمار و عملکرد شورای حل اختلاف در پنج ماه اول سال ۹۹، اظهار کرد: ۱۲۶ هزار و ۴۰۵ پرونده وارده داشته ایم که از این تعداد ۱۲۵ هزار و ۸۹۶ پرونده مخدومه بوده و ۲۲هزار و ۶۸۶ پرونده منتهی به صلح شده است.
رفسنجانی در خصوص پرونده های که ...

سرخط اخبار