در استان جیانگ سو چین، چین ماه با قرص کامل طلوع کرده و جاذبه دیدنی رو به تصویر کشیده است.
سرخط اخبار