بررسی 1506 پرونده در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید/ پرداخت 13 هزار و 234 میلیارد ریال تسهیلات رونق تولید سال 97 تاکنون

ایلنا شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۱۰

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس گفت: از ابتدای سال 1397 تا کنون 279 واحد تولیدی در استان برای دریافت تسهیلات رونق تولید به ارزش بیش از ده هزار میلیارد ریال به بانک های عامل معرفی شده اند.
به گزارش ایلنا، به نقل از روابط عمومی سازمان صمت فارس فریبرز رضازاده در دویست و شصت و هشتمین جلسه کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان در سال ۹۸ با تشریح عملکرد این کارگروه در سال گذشته افزود: از این تعداد واحد معرفی شده، 247 واحد مربوط به بخش صنعت و معدن 29 واحد نیز مربوط به بخش کشاورزی و 3 واحد نیز مربوط به بخش میراث فرهنگی و گردشگری هستند.
دبیرکارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان فارس اظهار تامین مالی، ارائه تسهیلات و تعیین تکلیف بدهی معوق واحدهای تولیدی را موضوعات مورد بررسی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید عنوان کرد و گفت: برای رفع موانع تولید،تعداد دو هزار و 279 مصوبه در 267 جلسه قبلی کارگروه به تصویب کمیته فنی اعضای کارگروه رسیده است که از این تعداد مصوبه ،60 درصد اجرایی و مابقی در دست اجرا است.
سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس با اشاره به تحلیل فراوانی مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در سال های گذشته اظهار داشت: از مجموع دو هزار 279 مصوبه این کارگروه، امور بانکی و تسهیلات با 60 درصد بیشترین مصوبات را به خود اختصاص داده است و امور زیربنایی 4 درصد،امور مالیاتی 25 درصد،تامین اجتماعی 10 درصد و یک درصد نیز مربوط به سایر امور می باشد.
رضا زاده در دویست و شصت و هشتمین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان در سال 98 افزود: با تلاش ها و همکاری مسولین عالی رتبه استان و سایر دستگاههای اجرایی ذیربط ...