کاروان کارشناسان نظامی روسیه در راه «برگامو» ایتالیا برای کمک به مبارزه با کرونا هستند.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار