معاون اول رئیس جمهور مصوبه دولت به دستگاه ها به منظور انسجام در نظام صدور مجوز در کشور را ابلاغ کرد.

- اخبار سیاسی -
به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم ، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور مصوبه 27 مهر ماه هیئت وزیران با هدف رفع موانع جهش تولید را جهت اجرا به دستگاه های اجرایی ابلاغ کرد.
بر اساس این مصوبه که با هدف یکپارچگی و انسجام نظام صدور مجوز در کشور ابلاغ شده است؛ مراجع ذیصلاح مکلف شده اند ظرف شش ماه ترتیبی فراهم نمایند که کلیه مجوزهایی که پس از ابلاغ این تصویب نامه صادر، تمدید یا اصلاح می شوند بر روی درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت و شناسه یکتای مجوز دریافت نمایند.
هیئت وزیران همه مراجع صادر کننده استعلام را مکلف کرده است به درخواست های دریافت شده از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور، ظرف 15 روز کاری به صورت واضح، غیرمشروط و غیرقابل تفسیر پاسخ دهند.
بر اساس این مصوبه که به امضای معاون اول رئیس جمهور رسیده است، مراجع صدور مجوز می توانند در خصوص طرح های ایجاد کسب و کار که از اراضی منابع طبیعی یا ملی استفاده کرده اند در صورت عدم اجرا یا تأخیر در اجرا یا عدم پیشرفت قابل توجه مطابق با طرح توجیهی مصوب و یا تعطیلی بیش از یکسال، اراضی منابع طبیعی را به متقاضیان دیگر واگذار کند.
متن کامل مصوبه هیئت وزیران که به پیشنهاد کارگروه رفع موانع جهش تولید و به استناد اصل 138 قانون اساسی تصویب شده به شرح ذیل است، هیئت وزیران در جلسه 27/7/1399 به پیشنهاد کارگروه رفع موانع جهش تولید و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد.
1- به منظور یکپارچگی و انسجام نظام صدور مجوز در کشور، مراجع صدور مجوز مکلفند ظرف شش ماه ترتیبی فراهم نمایند که کلیه مجوزهایی که پس از ابلاغ این تصویب نامه صادر، تمدید یا اصلاح می ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار