پیام مازند - ساری - نگاهی به تقویم مدیریتی سال 1398 مازندران نشان می دهد که رفت و آمد مسئولان ملی به این استان تقریبا پررنگ بوده است.
سفر مسئولان کشوری به مازندران در 98
سفر مسئولان کشوری به مازندران در 98
سفر مسئولان کشوری به مازندران در 98
سفر مسئولان کشوری به مازندران در 98
سفر مسئولان کشوری به مازندران در 98
سفر مسئولان کشوری به مازندران در 98
سفر مسئولان کشوری به مازندران در 98
سفر مسئولان کشوری به مازندران در 98
سفر مسئولان کشوری به مازندران در 98
سفر مسئولان کشوری به مازندران در 98
سفر مسئولان کشوری به مازندران در 98
سفر مسئولان کشوری به مازندران در 98
سفر مسئولان کشوری به مازندران در 98
سفر مسئولان کشوری به مازندران در 98
سفر مسئولان کشوری به مازندران در 98
سفر مسئولان کشوری به مازندران در 98
سفر مسئولان کشوری به مازندران در 98
سفر مسئولان کشوری به مازندران در 98
سفر مسئولان کشوری به مازندران در 98
سفر مسئولان کشوری به مازندران در 98
سفر مسئولان کشوری به مازندران در 98
سفر مسئولان کشوری به مازندران در 98
سفر مسئولان کشوری به مازندران در 98
سفر مسئولان کشوری به مازندران در 98
وزاری اقتصاد و گردشگری، دی ماه جهت حضور در جشن ثبت جهانی جنگل های هیرکانی به مازندران سفر کردند.
وزاری اقتصاد و گردشگری، دی ماه جهت حضور در جشن ثبت جهانی جنگل های هیرکانی به مازندران سفر کردند.
رحمانی فضلی، وزیر کشور دی ماه ، جهت حضور در جلسه فرماندهی اقتصاد مقاومتی به مازندران سفر کرد.
رحمانی فضلی، وزیر کشور دی ماه ، جهت حضور در جلسه ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار