ببین چه رکوردی زدیم!

خبر آنلاین چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۸:۱۱
طبق آمار موجود هر ایرانی در روز به طور متوسط 208 لیتر آب مصرف می کند؛ این در حالی است که میانگین مصرف جهانی آب حدود 80 لیتر برآورد شده است. به عبارت دیگر، هر ایرانی روزانه 128 لیتر و سالانه 47 هزار لیتر آب بیش از نیاز خود و برای مصارف غیرضروری مصرف می کند. این موضوع سوژه کارتونی از فیروزه مظفری در خبرآنلاین شد. 6060

6060

سرخط اخبار