یکی از بزرگترین خسارات وارد شده به کسبه پلاسکو بخاطر آتش سوزی این مجتمع تجاری، سوخته شدن چک هایی بود که از دیگران در دست داشتند. بانک مرکزی می تواند با اجرای کامل قانون جدید چک جلوی وارد شدن خسارات مشابه به مردم در حوادث احتمالی آتی را بگیرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، «پلاسکو»، نامی که پس از مدت ها همچنان یادآور آتش سوزی مهیب و خسارات شدید کسبه این ساختمان بزرگ تجاری است.
یکی از نکات مهم درباره این حادثه که کمتر به آن توجه شده، اصرار کسبه پلاسکو برای ورود به داخل این مجتمع تجاری در هنگام آتش سوزی و آوردن اسناد مالی و چک هایشان بوده است. اما دلیل اصرار این کسبه چه بود؟
به گزارش فارس، از بین رفتن و معدوم شدن اسناد و اوراق بهادار یکی از خسارت های مهمی بود که به کسبه مجتمع پلاسکو وارد شد. یکسری اوراق بهادار از قبیل چک، سفته و برات، فاکتور و قولنامه های عادی هستند که معدوم شدن آنها می تواند منافع دارنده آن را به طور جدی به خطر بیندازد؛ مخصوصا زمانی که دفاتر و سیستم های حسابداری هم از بین رفته باشد. در این حالت، اگر صادرکنندگان این گونه اسناد (که معدوم شده و از بین رفته محسوب می شوند) نخواهند به تعهدات خود عمل کنند، می توانند به راحتی منکر ارائه هرگونه سند تعهد آور نزد دیگران شوند.
به همین دلیل، خبرنگار فارس به سراغ دو نفر از کسبه پلاسکو رفته است تا درباره اسناد مالی مانند چک که در آن آتش سوزی بزرگ از بین رفت، به گفت و گو بنشیند. عباس و حسین جوادی دو برادری که از دهه هفتاد در پلاسکو مشغول هستند و تولیدی لباس دارند.
*هر شخصی به راحتی و بدون هیچ اعتباری می تواند از بانک دسته چک دریافت کند
یکی از برادران جوادی با بیان اینکه مشکلات زیادی با دریافت چک بی محل برای وی ایجاد شده است، گفت: «باید قوانین متناسب با شرایط کشور به روز شوند. متاسفانه حداقل و در عمل درمورد قانون چک شاهد این موضوع نیستیم. درحال حاضر هر شخصی به راحتی و بدون هیچ اعتباری می تواند از ...

سرخط اخبار