"بنفشه زهرایی" امروز سه شنبه ۲۳ مهرماه در نشست هم اندیشی کارگروه سازگاری با کم آبی که در شرکت آب منطقه ای البرز برگزار شد، گفت: بخش صنعت البرز و بسیاری بخش ها نمی دانند که چقدر آب مصرف می کنند، منظور مصرف مجاز و غیر مجاز نیست بلکه همه آبی است که مصرف می شود.
وی گفت: خشکی طبیعی اقلیم، تغییرات اقلیمی، محدود بودن ظرفیت منابع آب در آبخوان ها و ... از جمله عوامل طبیعی کمبود آب در کشورمان است.
وی اضافه کرد: ولی عواملی چون ضعف مدیریت و نبود ساختارهای سازمانی و حقوقی مناسب، نبود ظرفیت های فنی و تخصصی، تخصیص بیش از حد منابع، فساد در نهادهای مدیریت کننده منابع، سبک زندگی پر آب طلب، سرمایه گذاری و توسعه بیس از حد زیر ساخت ها مثل احداث سدها، طرح های انتقال آب، کم بودن قیمت آب، سیاست های خودکفایی غذایی، محبوبیت سیاسی ناشی از اختصاص آب و... از دلایل انسانی شرایط بحرانی آب است.
وی ادامه داد: بخشی از نیازهای زیست محیطی با منابع موجود تامین می شود ولی عواملی چون تغییر اقلیم، خشکسالی و سیلاب باعث تامین تنظیم نشده منابع می شود که با اقداماتی می توان تا حدی فراتر از توان طبیعی، ظرفیت تامین را بالا برد ولی با مصارف بیشتر دوباره با مشکل روبرو می شویم.
وی همکاری دستگاه های مختلف را در این زمینه دارای اهمیت زیادی دانسته و گفت: دستگاه های مختلف باید در این برنامه مشارکت داشته و میزان مصرف را مشخص و با داشته ها هماهنگ کنند تا این پایش به خوبی صورت بگیرد.
مدیر کارگروه ملی سازگاری با کم آبی با اشاره به اینکه کارگروه سازگاری با کم آبی در سال ۹۶ تاسیس و در استان ها هم این کارگروه تشکیل شد، تاکید کرد: توصیه شده که اتاق فکر در استان ها در این کارگروه ...

سرخط اخبار