خاطرات آیت الله هاشمی: هنگام پرواز به سوى کرمان، هلى کوپتر حامل محسن و حسین مرعشى، هنگام پرواز بر اثر باد شنوک ها تعادل را از دست داد و به سوى زمین برگشت و از چند مترى به زمین خورد و پایه هایش شکست، ولى به کسى آسیب وارد نشد؛ بحمداالله

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
خا طرات مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی از سال ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۶، هر شب منتشر می شود. پیشتر، خاطرات «آیت الله» از سال ۵۸ تا ۷۱ در سرویس تاریخ «انتخاب» منتشر شده بود.
سرویس تاریخ «انتخاب»: متن کامل خاطرات ۷۱ تا ۷۶ (که به صورت اختصاصی در «انتخاب» منتشر می شود) در زیر آمده است
سال ۱۳۷۱
آقاى [رضا] امراللهى آمد. گزارش سفر به اوکراین را داد و از نتایج مذاکرات اظهار رضایت کرد. منتظر آمدن نماینده آنها است. آقاى [سیداحمد] زرگر، دادستان سابق [دادسرای مبارزه با] مواد مخدر آمد. از عزل خود گله دارد و خواستار کار در همین زمینه [مبارزه با] مواد مخدر، به خاطر استفاده از تجربیات خود شد.
مجمع تشخیص مصلحت جلسه داشت. طرح محدودیت سیگار که از مجلس به شوراى نگهبان رفته و با مخالفت شورا به مجمع آمده است، در دستور بود؛ با نظر شوراى نگهبان موافقت شد.
عصر تا ساعت پنج کار کردم و به خانه آمدم. والده و همشیره هم آمدند. شب با عفت به منزل بستگان رفتند. آقاى دکتر [مصطفی] معین، تلفنى در مورد برنامه دانشگاه سئوال کرد. آقاى دکتر [محمدحسین] عادلى هم براى انجام معامله با شرکت هاى مالى و نفتى براى تحصیل ارز نقد سئوال کرد.
سال ۱۳۷۲
در خانه بودم. مقدارى از وقت به استراحت و مقدارى به مطالعه گزارش ها گذشت. محسن آمد. در مورد وصیت نامه مورد ادعاى صُغری انارى مذاکره شد. صُغرى مدعى است که اجدادش املاک فراوانى وقف کرده اند که نیمى از آن وقف بر اولاد است و اسنادى ارایه مى دهد که امام هم تأیید کرده اند؛ ولى عجیب است که این زن که سال ها در منزل پدری مان در نوق کار مى کرده و سال ها با ما آشنا بوده، چنین ادعایى نداشته و ...

سرخط اخبار