مقام های ژاپنی از بیش از یک میلیون شهروند این کشور خواسته اند به دلیل سیل و طوفان قدرتمندی که از روز شنبه به وقت محلی این کشور را در برگرفته است، خانه های خود را تخلیه کنند. این طوفان به عنوان قدرتمندترین طوفان در ۶۰ سال اخیر در ژاپن توصیف می شود.
سرخط اخبار