پس از چند روز آلودگی شدید هوای شهر تهران از صبح سه شنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۸ بارش باران پاییزی موجب لطافت و پاکیزگی هوای پایتخت شد و طراوت خاصی به این شهر بخشید.
سرخط اخبار