اعتراضات در شهر های مختلف آمریکا در واکنش به حکم دادگاه پرونده قتل برونا تیلور که به دست پلیس این کشور به قتل رسید، باعث شعله ور شدن آتش اعتراضات شد.
سرخط اخبار