نخستین واحد تحقیقات و پایش بیماری حبوبات، دانه های روغنی و گیاهان علوفه ای کشور در مراغه راه اندازی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، رئیس موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور گفت : این واحد مجهز ترین مرکز شناسایی بیماری ها و پایش آفات حبوبات ، گیاهان علوفه ای و دانه های روغنی در کشورهای منطقه است .
صابر گلکاری افزود : با راه اندازی این واحد از این پس بیماری های ارقام موجود در کشور شناسایی می شود تا محصولاتی با مقاومت بیشتر نسبت به بیماری ها معرفی شود .
وی اضافه کرد : در مرحله اول تحقیقات این واحد 7 بیماری غلات ، دانه های روغنی و گیاهان علوفه در کشور شناسایی شده و در حال ارزیابی است .

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار