به گزارش تیتربرتر؛
حامیان ایوو مورالس، رئیس جمهور مستعفی بولیوی با پلیس درگیر و خواهان بازگشت مورالس به قدرت شدند.
درگیری طرفداران مورالس با پلیس
درگیری طرفداران مورالس با پلیس
درگیری طرفداران مورالس با پلیس
درگیری طرفداران مورالس با پلیس
عکسهای درگیری طرفداران مورالس با پلیس درگیری طرفداران مورالس با پلیس
درگیری طرفداران مورالس با پلیس
درگیری طرفداران مورالس با پلیس
درگیری طرفداران مورالس با پلیس
درگیری طرفداران مورالس با پلیس
درگیری طرفداران مورالس با پلیس
درگیری طرفداران مورالس با پلیس
درگیری طرفداران مورالس با پلیس
درگیری طرفداران مورالس با پلیس
درگیری طرفداران مورالس با پلیس
درگیری طرفداران مورالس با پلیس
درگیری طرفداران مورالس با پلیس
درگیری طرفداران مورالس با پلیس

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار