به گزارش تیتربرتر؛
وزش باد شدید موجب تشدید آتش سوزی در ساحل شرقی استرالیا شده است.
ادامه آتش سوزی در استرالیا
ادامه آتش سوزی در استرالیا
ادامه آتش سوزی در استرالیا
ادامه آتش سوزی در استرالیا
عکسهای ادامه آتش سوزی در استرالیا ادامه آتش سوزی در استرالیا
ادامه آتش سوزی در استرالیا
ادامه آتش سوزی در استرالیا
ادامه آتش سوزی در استرالیا
ادامه آتش سوزی در استرالیا
ادامه آتش سوزی در استرالیا
ادامه آتش سوزی در استرالیا
ادامه آتش سوزی در استرالیا
ادامه آتش سوزی در استرالیا
ادامه آتش سوزی در استرالیا
ادامه آتش سوزی در استرالیا

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار