در بازدید مدیرکل حوزه دفتر شهردار تهران از محله پر آسیب دره فرحزاد، گرمخانه های زنان و مردان و مرکز بهاران منطقه ۵ بر افزایش کمی و کیفی خدمت رسانی به افراد آسیب دیده اجتماعی تاکید شد.

به گزارش ایسنا، مصطفی کاظمی مشاور عالی و مدیرکل حوزه دفتر شهردار تهران به همراه سیدمالک حسینی مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی و تنی چند از مدیران این سازمان و همچنین منطقه ۵ شهرداری تهران ، شب گذشته از گرمخانه های زنان و مردان ،محله پر آسیب دره فرحزاد و مرکز بهاران شماره 1 بازدید کرده و از نزدیک در جریان فعالیت های این مراکز و وضعیت آسیب های اجتماعی قرار گرفت.
کاظمی پس از ارائه گزارش مدیرعامل سازمان، ضمن قدردانی از اقدامات انجام شده از سوی سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی به ویژه پس از شیوع ویروس کرونا با تاکید بر ارائه هر چه بهتر خدمات کریمانه به مددجویان و افراد آسیب دیده به تاکید ویژه شهردار تهران بر توسعه خدمات اجتماعی با رعایت کامل شان و کرامت انسانی افراد آسیب دیده اشاره کرده و توسعه پایدار شهر بدون توسعه اجتماعی را غیر ممکن دانست.
مشاور و مدیرکل دفتر شهردار تهران که در خلال این بازدید ضمن حضور در مسیر دره فرحزاد و مشاهده وضعیت افراد آسیب دیده در این رود دره، افزود: با توجه به آسیب خیز بودن دره فرحزاد و بر اساس گفت وگوهایی که با برخی افراد آسیب دیده از اعتیاد در این مسیر داشتم متوجه ارائه خدمات مددکاری و همچنین توزیع غذا طی دو ماه اخیر به همراه ارائه برخی خدمات مراقبتی و درمانی شدم و ضمن تایید این اقدامات از سازمان خواستم با جلب مشارکت هر چه بیشتر سازمان های مردم نهاد و خیریه هایی که در این حوزه فعال هستند زمینه بازگشت این افراد به جامعه را در حد مقدورات فراهم کنند.
کاظمی در ادامه گفت: به رغم آنکه به طور واقع بینانه می دانیم حجم و میزان آسیب های اجتماعی رو به تزاید است اما اگر اقدامات ما ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
عناوین مهم خبری