به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،
 فراگیری ویروس کرونا ورزش قهرمانی را نیز تحت الشعاع قرار داده و اغلب خبرهای این عرصه نیز با نگاه به این ویروس منحوس تهیه و منتشر می شود.
مشروح خبر ورزشی پنجشنبه 7 فروردین:

سرخط اخبار