انتصاب نماینده ویژه آمریکا در حوزه تغییرات اقلیمی نشان دهنده این موضوع است که این ماجرا از یک موضوع صرفا زیست محیطی خارج شده و تبدیل به موضوعی در حوزه امنیت ملی آمریکا شده است.

گروه بین الملل خبرگزاری فارس – مهدی پورصفا : «جو بایدن» رئیس جمهور برگزیده از منظر رسانه های آمریکا، برای اولین بار در تاریخ سیاست خارجی آمریکا طی حکمی «جان کری»، وزیر خارجه اسبق این کشور را به عنوان نماینده ویژه دولت آمریکا در امور تغییرات اقلیمی معرفی کرد.
زمانی که این انتصاب بایدن در کنار سخنان تبلیغاتی وی و میثاق سبز قرار می گیرد به خوبی روشن می شود که تغییرات اقلیمی تبدیل به موضوعی راهبردی برای واشنگتن شده که علاوه بر ابعاد محیط زیستی جنبه امنیتی نیز یافته است.
البته در کنار تمام این ها باید به اولین اقدام دولت بایدن در حوزه سیاست خارجی نیز از همین دیدگاه نگریست. به این ترتیب بازگشت به پیمان مقابله با تغییرات آب و هوایی به احتمال زیاد اولین قدم اصلاحی بایدن در حوزه سیاست خارجی خواهد بود.
اما به واقع این تحولات طلیعه چه دورانی از نقش آفرینی تغییرات آب و هوایی در روابط بین الملل خواهد بود؟
* موجی که تغییرات اقلیمی به همراه خود می آورد
پیش بینی دقیق این که تحولات آب و هوایی چه تغییری در توازن قوا در دنیا ایفا خواهد کرد، بسیار مشکل است. بخش مهمی از این عدم قطعیت به ناتوانی بشر در پیش بینی آب و هوا و مدل سازی تحولات آینده باز می گردد.
با این حال نگاهی به مدل سازی های موجود کنونی نشان می دهد که در صورت گرم شدن آب و هوا شاهد تغییراتی خواهیم بود که به صورت مستقیم بر وضعیت ژئوپلتیک جهانی تاثیر خواهد گذاشت.
به عنوان مثال ذوب یخ های قطبی پتانسیل فوق العاده ای که در مناطق یخ زده قطب شمال وجود دارد را آزاد خواهد کرد. با باز شدن راه های دریایی به صورت دائمی امکان کشتیرانی دائمی در تمام طول نوار ساحلی شمالگان فراهم خواهد شد و در ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار