تهران - ایرنا - رییس فراکسیون ایثارگران مجلس شورای اسلامی از جلسه مشترک با اعضای شورای نگهبان و بررسی و تعیین تکلیف تبدیل وضعیت استخدامی فرزندان ایثارگران که مورد ایراد این شورا قرار گرفته بود، خبر داد.

به گزارش ایرنا از خانه ملت، احمد امیرآبادی فراهانی روز دوشنبه با اشاره به بررسی موضوع وضعیت استخدامی فرزندان ایثارگران در جلسه مشترک این فراکسیون با شورای نگهبان اظهارداشت: در جلسه ای که با اعضای شورای نگهبان داشتم، موضوع بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه درخصوص تبدیل وضعیت استخدامی فرزندان ایثارگران که مورد ایراد این شورا قرار گرفته بود بررسی و تعیین تکلیف شد.
عضو هیات رییسه مجلس تصریح کرد: در این نشست مقرر شد؛ کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس روز یکشنبه طرح جایگزینی را برای این بند از قانون تدوین کند تا مشکل تبدیل وضعیت استخدامی فرزندان ایثارگران در دستگاه های اجرایی حل شود.

سرخط اخبار