سامان احتشامی با انتشار این عکس نوشت: ما رفتیم مرى پاپینز جاى شما خالى… خانوادگى ببینین و لذت ببرین مثل ما.

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار