نشست کتاب ناممکن ممکن

خبرگزاری مهر چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۴۶
نشست کتاب «ناممکن ممکن» فنون ترجمه شعر از نگاه احمد پوری، با حضور احمد پوری، عباس رضوانی و کامبیز منوچهریان در خبرگزاری مهر برگزار شد.
سرخط اخبار