با تبریک سال نو به دست اندرکاران صنایع غذایی کشاورزی ایران که همواره سربلندان و سرنوشت سازان خاص تاریخ کشورمان بوده اند تولید کنندگان که لقب رزمندگان را کسب نمودند و جوانمردآنه و با تمام سختیها ، تحریمها و سنگ اندازی های ایجاد شده، افتخارات وصف ناپذیر ی بدست آوردند و درسال 1399 با اعلام سال جهش تولید قطعا پرتلاش تر خواهند بود.
تولید کنندگان گرامی از فرصت منشور وشعار جهش تولید کمال بهره برداری را کرده و با انسجام و یکپارچگی بدانید امسال، سال فرصت سازیست و در اتاق فکرها جهش بزرگ تولید را طراحی کنید و جناح ضد تولید را ناامید کنید در غیر اینصورت، مخالفین تولید فرصت را از شما سلب خواهند کرد و سنگ اندازیهارا ادامه می دهند.
مقامات محترم ریاست جمهوری، ریاست قوه قضاییه، ریاست مجلس شورای اسلامی و همه تشکلهای مردم نهاد ستاد تسهیل رفع موانع تولید باید مقدمات جهش تولید را فراهم می کنند.
از دفتر مقام معظم رهبری تقاضا می شود با توجه به آنکه صنایع غذایی کشاورزی مورد حمله اصلی دشمن می باشد، کار گروهی متشکل از تشکلهای مردم نهاد در راستای جهش تولید صنایع غذایی کشاورزی بمنظور حمایت از تولید کنندگان صنایع غذایی کشاورزی تشکیل کنند.
از ریاست جمهوری تقاضا میشود یک کارگروه تمام وقت بصورت ضروری متشکل از تشکلهای مردم نهاد بمنظور رفع موانع تولید در حوزه صنایع غذایی کشاورزی تشکیل و هرچه سریعتر تصمیمات مهم جهش تولید مشخص شود.
از قوه قضاییه تقاضا میشود با فرمان جهش تولید توسط مقام معظلم رهبری کارگروهی را بعنوان حمایت از تولید کنندگان تشکیل شودو دادستانها ی محترم بعنوان حامیان تولید مصوبات کارگروه ها را تحت حمایت قرار دهند.
از مجلس محترم تقاضا میشود ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار