مدیر کل دفتر بررسی سوانح و حوادث سازمان هواپیمایی کشوری گفت: پرواز امروز بعد از ظهر هواپیمایی معراج به علت پاره شده لوله هیدرولیک بعد از دو بار فرود اضطراری لغو شد و منتظر اعلام و شناسایی مشکل این هواپیما هستیم.

به گزارش ایمنا ، حسن رضایی فر گفت: در پرواز تهران_کرمانشاه هواپیمایی معراج به علت نقص فنی، دو بار شاهد فرود اضطراری از سوی خلبان بودیم که ناشی از پاره شده لوله هیدرولیک هواپیما رخ داد.
وی افزود: در ابتدا و پس از اولین فرود اضطراری لوله هیدرولیک این هواپیما تعویض شد و بر اسسا قانون و اختیاراتی که ایرلاین دارد، دوباره مجوز پرواز به او داده شد اما پس از دو ساعت و ترک دوباره مهرآباد به مقصد کرمانشاه، این هواپیما دوباره به دلیل بروز همین نقص فنی به فرودگاه مهرآباد برگشت.
مدیر کل دفتر بررسی سوانح و حوادث سازمان هواپیمایی کشوری ادامه داد: مسافران بدون مشکل از هواپیما پیاده شدند اما شرکت این بار باید عمیق تر علت بروز این نقص فنی را بررسی کند و به همین دلیل پرواز مورد نظر را لغو کرد.
رضایی فر در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برای مسافران که بلاتکلیف مانده اند، چه فکری می شود؟ گفت: مسئولیت مسافران و برنامه ریزی پرواز بر عهده ایرلاین است و مسئولان هواپیمای معراج باید در این زمینه پاسخگو باشند.
منبع: ایسنا

سرخط اخبار