همدان امروز ۵ آذر ۱۳۹۹ شاهد مه آلودگی غلیظ بود.
سرخط اخبار