اعتمادآنلاین|  یحیی کمالی پور، نماینده جیرفت و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به تصویب یک فوریت طرح مجلس برای شفافیت آرای نظام تقنینی، گفت: ما باید اعتماد عمومی مردم را به جامعه و مسئولین برگردانیم و این امر میسر نمی شود مگر آنکه خودمان را در میدان عمل در معرض دید مردم قرار دهیم.
او ادامه داد: اگر ما استثنایی در این اصل کلی قرار دهیم و یا یک گروه و یا نهادی را مستثنی کنیم، آن اعتماد باز نمی گردد و در نهایت فلش ها به سمت و سوی دیگری می رود.
این نماینده مجلس تاکید کرد: اگر قرار است که ما شاهد یک نظام شیشه ای باشیم و مردم به عنوان وارثان واقعی کشور و، ولی نعمتان مسئولین در جریان امورات قرار بگیرند؛ هیچ مانعی نباید وجود داشته باشد. همه نهاد ها و دستگاه های وابسته که در مسیر قانون گذاری حرکت می کنند باید شفافیت داشته باشند و مطمئنا این موضوع هم می تواند به خود آن دستگاه ها در جهت بهینه سازی و بهره وری هر چه بیشتر و هم در جهت توجه و جدیت به امور محوله کمک کند.
کمالی پور خاطرنشان کرد: همچنین شفافیت آرای نظام تقنینی می تواند به مردم کمک کند برای اینکه آن ها هم به این باور برسند که مسئولینشان چیز پنهانی ندارند و نهایتا این شفافیت می تواند در حوزه های مختلف از جمله حوزه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و هم در حوزه تصمیم گیری موثر باشد و در نهایت منجر به بازگشت اعتماد عمومی مردم به مسئولین است.
او در خصوص اینکه شورای نگهبان چه تصمیمی در خصوص این طرح می گیرد؟ گفت: ما نمی توانیم بجای شورای نگهبان تصمیم بگیریم، اما این طرح مغایرتی با شرع و قانون ندارد.
منبع: پارسینه

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار