مراسم تجلیل از برگزیدگان اولین دوره مسابقات نوآوری های صنعتی ، صبح امروز و با حضور فاطمه مهاجرانی، رئیس سازمان استعدادهای درخشان، در مجتمع بسیج متخصصین و اقشار برگزار شد .
عناوین مهم خبری