کریدور بزرگراهی غرب کشور در آذربایجان غربی به طول ۴٢٩ کیلومتر است که تاکنون ٣۴١ از آن افتتاح شده و احداث ٨٨ کیلومتر از این طرح راهسازی اجرا می شود. برنامه ریزی شده که در روزهای آینده نزدیک به ٢۴ کیلومتر از کریدور بزرگراهی غرب کشور در استان به بهره برداری برسد.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار