باشگاه پرسپولیس توضیحاتی را درباره پرونده گابریل کالدرون و دستیارانش ارائه کرد.
خبرگزاری فوتبال ایران پارس فوتبال دات کام :
امیر علی حسینی درباره آخرین وضعیت پروندهگابریل کالدرونو دستیارانش اظهار داشت:
تصمیم باشگاه بر این قرار گرفت که پرونده اینیگو را با توجه به مطالبهای که دارد از چرخه رسیدگی در دادگاه داوری ورزش خارج سازیم. به این ترتیب اقدامات برای رسیدگی به استینافخواهی در CAS در مورد پروندههای آقایان کالدرون و خوآکین دنبال میشود.
وی درباره روند اقدامهای انجام شده، ادامه داد:
لوایح باشگاه پرسپولیس در مورد آقای کالدرون و دو دستیارش توسط بخش بینالملل و حقوقی باشگاه، تنظیم و در تاریخ ۲۲ مرداد با رعایت موازین، ارسال شد که در نهایت بدون وارد شدن ایراد شکلی، از سوی دادگاه داوری ورزش پذیرفته و ثبت شد.
مدیر امور بین الملل باشگاه پرسپولیس خاطر نشان کرد:
در مرحله بعدی باید برای پروندهها داور انتخاب میشد. در نهایت از طرف دادگاه داوری ورزش اعلام شد که در صورت موافقت طرفین با توجه به تشابه پروندهها، هر سه مورد توسط یک داور بررسی شود که مورد موافقت ما و آقای کالدرون و دستیارانش بود. به این ترتیب، پس از واریز هزینه از سوی باشگاه پرسپولیس ، رییس دایره استیناف دادگاه داوری ورزش، داور پرونده را معرفی کرد که از سوی هیچ یک از طرفین ایرادی به وی وارد نشد.
علی حسینی افزود:
داور تعیین شده نیز، با پر کردن فرمها، پروندهها را پذیرفت. البته در مرحله واریز هزینههای دادرسی، بنا بر تصمیم باشگاه قرار شد مطالبه حدود ۷۰ هزار دلاری آقای اینیگو با توجه به میزان آن و همچنین اسناد مالی باشگاه، خارج از پروسه CAS پرداخت شود. به این ترتیب برای دو مورد دیگر ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار