تهران- ایرنا - ناشران ایرانی و عرب زبان خواستار تشکیل اتاق فکری برای تبادل تجربیات و مفاهیم در حوزه مفاهیم و اندیشه های انقلاب اسلامی و مقاومت شدند.

به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا علی اکبر شیروانی مدیر انتشارات سوره مهر در وبینار هم اندیشی ناشران عرب زبان و ایرانی در خصوص ترجمه و نشر آثار ادبیات پایداری و اندیشه انقلاب اسلامی و  زبان عربی با اشاره به تخصص این انتشارات در حوزه انتشار کتاب در بخش مفاهیم مرتبط با انقلاب اسلامی و پایداری و مقاومت گفت: این انتشارات در خصوص  موضوعاتی همچون انقلاب اسلامی و پایداری کتاب های زیادی را منتشر کرده است.
به گفته وی انتشارات سوره مهر متخصص نشر کتاب با موضوع اندیشه پایداری و انقلاب اسلامی بوده است و در طول ۲۰ سال اخیر سعی بسیار کرد تا با ناشران هم فکر عرب زبان همکاری های عمیقی داشته باشد و همواره سعی شده تجربیات مان را به ناشران عرب زبان انتقال دهیم.
شیروانی با اشاره به ارتباطات ناشران ایرانی با کشورهای عرب زبان گفت: تا کنون بسیاری از این ارتباطات بر اساس روابط شخصی بوده و با تغییرات افراد در انتشارات، ارتباطات از دست می رفت.  زیرا ارتباطات ها سیستماتیک نبوده است.
مدیر انتشارات سوره مهر،  ایجاد کانال ارتباطی میان انتشارات ایرانی و کشورهای عرب زبان را ضروری ارزیابی کرد و گفت نیاز به اتاق همکاری و همفکری داریم تا تجربیات مان را در جایی تجمیع و در اختیار یکدیگر قرار داده و سبب برداشتن گام های بلند شود.  وجود همفکری میان مدیران انتشارات ایرانی و عرب زبان،  سبب همکاری مشترک دانست.
محمد حسین سمحات معاون انتشارات دارالمعارف الحکمیه لبنان یکی دیگر از سخنرانان این وبینار از انتشار کتاب های با محتواهایی در حوزه انقلاب اسلامی خبر داد و افزود: کتاب های مختلفی با موضع بیانات آیت الله خامنه ای و دیگر مجاهدین انقلاب اسلامی منتشر کردیم.
همچنین ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار