سالگرد زنده یاد دکتر محمود شیخ زین الدین معاون فقید نوآوری و تجاری سازی فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار شد

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۳
سرخط اخبار