نماینده مجلس در توییتر نوشت: مواضع اخیر برخی چهره های سیاسی که ۱۸۰درجه با رویکردهای سابقشان متضاد است، اثبات کننده این مدعاست: عاقبت چپ روی، گردش به راست است.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا ، سیدنظام الدین موسوی نماینده مجلس در توییتر نوشت: مواضع اخیر برخی چهره های سیاسی که ۱۸۰درجه با رویکردهای سابقشان متضاد است، اثبات کننده این مدعاست:
عاقبت چپ روی، گردش به راست است.
عاقبت افراط، درافتادن به وادی تفریط است.
عاقبت آرمانگرایی تخیلی، واقع گرایی منفعلانه است.
خلاصه اینکه: الیمین والیسار مضلّه و الطریق الوسطی هی الجاده.

سرخط اخبار