باکو - ایرنا – هیات کارشناسی نظامی جمهوری آذربایجان در سفر به روسیه تمایل این کشور برای خرید جنگنده های مدرن میگ – 35 و سوخو – 25 از این کشور را مطرح کرد که مورد موافقت طرف روس قرار گرفت .

به گزارش روز سهشنبه وزارت دفاع جمهوری آذربایجان، هیات کارشناسی نظامی جمهوری آذربایجان در جریان این سفر که در قالب همکاری های نظامی و فنی این کشور و روسیه انجام گرفت ، از واحد های تولیدی جنگندههای میگ -35 و سوخو- 25 صنایع دفاعی روسیه بازدید کرد.
در دیدار با مسوولان و نمایندگان شرکت " روس آبارون اکسپورت " و واحد های تولیدی صنایع دفاعی روسیه علاقه مندی جمهوری آذربایجان برای دریافت جنگندههای مدرن ساخت روسیه اعلام شد .
نمایندگان صنایع دفاعی روسیه با ارایه گزارشی در باره مشخصات فنی و تاکتیکی و رزمی جنگنده های مدرن این کشور ، آمادگی تجهیز نیروی هوایی جمهوری آذربایجان با تعداد مورد نیاز جنگنده های پیش بینی شده را اعلام کردند .
نیروی هوایی جمهوری آذربایجان در حال حاضر جنگنده های میگ -25 ، میگ -29 و سوخو -25 و سوخو -24 ساخت روسیه را در اختیار دارد .

عناوین مهم خبری