بررسی ادعاهای مطرح شده از سوی موافقان احیای صادرات دام زنده نشانگر آن است که رفع ممنوعیت صادرات دام، موجب افزایش نیاز به واردات گوشت قرمز و خروج ارز از کشور خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری فارس، پس از جهش نرخ ارز در سال 97 و اختصاص دلار 4200 تومانی به واردات برخی کالاهای اساسی، صادرات بسیاری از کالاها از جمله دام زنده و گوشت قرمز به علت اختلاف قیمت برخی کالاها در داخل و خارج، افزایش قابل توجهی پیدا کرد. در همین شرایط، با بروز کمبود کالا و افزایش قیمت آن در داخل کشور، کارگروه تنظیم بازار، صادرات دام زنده و گوشت قرمز را ممنوع اعلام کرد.
همزمان با اعلام ممنوعیت صادرات گوشت قرمز و دام زنده، قاچاق دام زنده به کشورهای همسایه، افزایش یافت. این در حالی است قاچاق دام زنده علاوه بر مضرات کلی قاچاق کالا، مخاطراتی نظیر «افزایش فرار مالیاتی»، «کاهش درآمد حاصل از تعرفه صادرات دام زنده برای دولت» و «کاهش امنیت غذایی» را به همراه دارد. بنابراین ابعاد مختلف صادرات دام زنده موضوعی است که بارها توسط تولیدکنندگان و صاحب­نظران اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
موافقان صادرات دام زنده معتقدند که ممنوعیت صادرات دام زنده موجب «افزایش قاچاق»، «کاهش تولید در پی خروج دام مولد»، «عدم وصول حقوق گمرکی»، «احتمال خروج دام بیمار به دنبال عدم رعایت مسائل بهداشتی و آسیب به جایگاه صنعت دام و طیور کشور» و «خروج صادرکنندگان با هویت از چرخه صادرات» می شود. از همین رو، با در نظر گرفتن شرایط ویژه جنگ اقتصادی و وضعیت کنونی اقتصاد کشور، گزارش حاضر به بررسی امکان رفع ممنوعیت صادرات دام زنده پرداخته است.
کاهش خطرناک جمعیت دام سبک طی 2 سال گذشته
 بر اساس آمار وزرات جهاد کشاورزی، جمعیت گروه های مختلف دام کشور در سال 98 حدود 71 میلیون رأس است که «گوسفند و بره» در میان انواع مختلف دام، با بیشترین تعداد، بیش از 44 میلیون رأس و ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار